VOOR SCHOLEN

IEDER KIND HEEFT RECHT OP PASSEND ONDERWIJS EN ONDERSTEUNING

STEQ is gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren die vastlopen in hun persoonlijke ontwikkeling, die het over het algemeen dan ook moeilijk vinden een plekje te vinden in het reguliere onderwijs.

Onze dienstverlening is gericht op hoogbegaafde kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Wij zijn gespecialiseerd in de complexe en intensieve ondersteuningsvraag die bij deze kinderen en jongeren kan bestaan. Zij beschikken over een snel en complex denkvermogen, waardoor zij vaak creatief, sterk autonoom, prikkelgevoelig en perfectionistisch zijn. Daarnaast hebben zij een krachtig rechtvaardigheidsgevoel en zijn zij kritisch ingesteld. Deze kenmerkende eigenschappen stellen hen voor een uitdaging in onze, voor hen vaak suboptimale, samenleving. Willen zij hun volle potentieel kunnen ontplooien dan is het een voorwaarde dat zij de persoonlijke balans weten te vinden en welbevinden ervaren. Daarmee kunnen zij een waardevol onderdeel van de hedendaagse samenleving vormen.

Voor opvoeders en scholen is het een uitdaging om deze kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Gewoon, omdat men niet over de specialistische pedagogische expertise beschikt om de vraagstukken van deze doelgroep te doorgronden.

Wij werken contextueel, waarmee wij ons niet alleen richten op de ondersteuning van het kind, maar richten ons ook op de behoeften van het gezin, de begeleiding en de school.

Daarmee worden alle betrokkenen op een gelijkwaardig en prikkelend niveau weer in hun kracht gezet. Bij de ondersteuning van het kind nemen wij alle facetten die een gezonde ontwikkeling mogelijk maken mee. Wij ondersteunen zowel emotioneel, mentaal, sociaal, fysiek als spiritueel. Welzijn en zin zijn belangrijk, willen wij duurzame resultaten realiseren om uitval in de toekomst te voorkomen.

Wij bieden een tussenvoorziening voor thuiszitters, ambulante begeleiding, adviseren scholen en bieden opvoedondersteuning aan ouders.

Zo kunnen wij in de hele keten van de ondersteuningsvraag zorg bieden, met als ultieme doel een optimale balans in een suboptimale omgeving te realiseren.

Ons Team

STEQ is een organisatie die over de specialistische opvoedkundige (pedagogische) kennis, ervaring en expertise beschikt om deze kwetsbare kinderen op weg te helpen. Ons fundamentele uitgangspunt is dat alle kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en mogen meedoen. Wij bieden reguliere en specialistische jeugdzorg op het gebied van (proces)diagnostiek, individuele-, groepsbehandeling en -begeleiding in een omgeving met ontwikkelingsgelijken.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit orthopedagogen, haptotherapeuten, kindercoaches, speltherapeuten, psychomotore therapeuten, leerondersteuners en mentoren. Regelmatig werken wij samen met externe behandelaars en gezinsbegeleiders.

Aanmelden

Leerlingen die dreigen uit te vallen of al thuiszitten kunnen bij ons terecht voor respectievelijke ambulante begeleiding of de tussenvoorziening. Graag werken wij samen met de interne begeleider omdat deze de problematiek van de leerlingen goed kent.

Aanmelden kan deze pagina.

Financiering

De financiering van passend onderwijs valt in het kader van de Wet Passend Onderwijs, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet op Expertise Centra.