VOOR SCHOLEN

Hoe herken je de hoogbegaafde met een ondersteuningsvraag?

De onderpresteerder, de opstandige, de afwezige…

Een hoogbegaafde leerling leert anders, is creatief, heeft een ontdekkingsdrang en hyperfocus. Om tot volle potentieel te komen is het belangrijk dat zij hun talenten kunnen benutten.

Hoogbegaafdheid is meer dan intelligent zijn.

Hoe geeft je hun voldoende aandacht, voorkom je dat zij gaan onderpresteren om dat zij zich niet voldoende uitgedaagd voelen en niet de juiste instrumenten weten te vinden om zich staande te kunnen houden in het onderwijs.

Vaak hanteren deze kinderen leerstijlen en -strategieën die niet passen bij het reguliere onderwijs. Belangrijk is dat zij gaan begrijpen dat zij een leermethode nodig hebben (leren) om niet alleen te begrijpen, maar ook om te kennen.

Herken je dit?

Ben je leerkracht of intern begeleider en heb je de uitdaging van een hoogbegaafd kind dat maar niet wil presteren? Of heb je het vermoeden dat een kind hoogbegaafd is?

Wij kennen de worsteling waarin je op zoek bent naar instrumenten en middelen om deze bijzondere kinderen de juiste ondersteuning en een passend onderwijsaanbod te bieden.

Wij kunnen je daarbij helpen!

Op basis van een algemene vraag of een specifieke casus bieden wij het volgende:

 • Een casus en adviesgesprek voor de leerkracht en/of de intern begeleider.
 • Observatie in de klas.
 • IQ-test en persoonlijkheidsonderzoek.
 • Scholing van het team.
 • Supervisie van (plus)leerkrachten.

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.

ONS TEAM

STEQ staat voor specialistische opvoedkundige (pedagogische) kennis, ervaring en expertise. Wij helpen deze kwetsbare kinderen graag op weg.

Ieder kind is ok!

Onze specialistische jeugdzorg omvat (proces)diagnostiek, individuele-, groepsbehandeling en -begeleiding in een omgeving met ontwikkelingsgelijken.

Ons multidisciplinaire team bestaat onder meer uit orthopedagogen, haptotherapeuten, kindercoaches, speltherapeuten, psychomotore therapeuten, (gezins-)begeleiders en mentoren. Regelmatig werken wij samen met externe behandelaars.

FINANCIERING

Onze zorg- en dienstverlening wordt op verschillende manieren bekostigd, namelijk:

 • Door middel van budgetten uit de Jeugdwet.
 • Door middel van het persoonsgebonden budget, PGB.
 • Uit het budget passend onderwijs van de scholen.
 • Fondsen, wij hebben een ANBI status
 • Particuliere inkoop.

AANMELDERS

Nieuwe cliënten kunnen aangemeld worden door:

 • Ouders
 • Scholen en samenwerkingsverbanden
 • Wijkteams
 • Huisartsen

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat hier jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.