ONS AANBOD

Hoogbegaafde kinderen hebben een intellectueel talent dat aandacht verdient.

Bij hoogbegaafde kinderen is het belangrijk zowel aandacht te hebben voor hun mentale weerbaarheid als voor de intelligentie

Thuiszitters

Kan of wil jouw hoogbegaafde kind niet naar school. Is er meer aan de hand dan alleen geen zin hebben in school?

Hoogbegaafde thuiszitters kunnen op adem komen in de tussenvoorziening.

Het programma is gestoeld op de volgende pijlers:

 • Herstellen van het welbevinden.
 • Werken aan zelfkennis.
 • Vaardigheden aanleren voor zelfhantering.
 • Vaardigheden aanleren in het zichzelf handhaven in een schoolse omgeving.
 • Vaardigheden aanleren in het zichzelf handhaven in de sociale omgeving.
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van leerstijlen en vaardigheden.

Het programma kent drie onderdelen:

 • Groepsactiviteiten voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • Individuele activiteiten om zichzelf beter te hanteren en het aanleren van vaardigheden voor scholing en onderwijs.
 • Ouderondersteuning en -activiteiten.

Begeleidingsplan en Mentor

Ieder kind heeft een eigen mentor, die samen met de orthopedagoog het begeleidingsplan volgt en afstemt met de ouders.

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.

Ambulante Begeleiding en begeleiding in de school

De begeleiding aan huis en in de school is gericht op kinderen en jongeren waarvan het risico groot is dat zij afhaken op school en thuis komen te zitten.

Ambulante Begeleiding voorkomt thuiszitters!

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.

Opvoedondersteuning

Je weet al vanaf de geboorte dat jouw kind bijzonder is.

Dat uitspreken naar de omgeving is moeilijk en vaak beladen. Je wilt het graag goed doen, maar iedere poging leidt tot meer frustratie en onbegrip.

Jouw kind is niet ziek, maar er is toch iets. Herken je de volgende kenmerken?

 • Moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten?
 • Een gebrek aan motivatie en somberheid?
 • Steeds negatieve aandacht vragen?
 • In een eigen wereld leven, beter kunnen, maar ondermaatse prestaties laten zien?

Maar je weet dat jouw kind:

 • Slim is en een onbedwingbare nieuwsgierigheid heeft.
 • Creatief is en buiten de standaard kaders kan denken.
 • Een enorm doorzettingsvermogen heeft, omdat het niet rust totdat deze het gewenste antwoord weet.
 • Altijd een verstandelijke ontwikkelvoorsprong op andere kinderen heeft gehad.

Herken je deze eigenschappen nu niet meer? Is jouw kind misschien hoogbegaafd en heb je zorgen over de persoonlijke ontwikkeling?      

Wij bieden een uitgebreid programma voor opvoedondersteuning voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Jaarlijks stellen wij een nieuw programma samen van verschillende workshops. Daarnaast kun je kiezen voor een individueel coachingsgesprek met een gedragskundige.

Wij versterken de rol van ouders.

Wij geloven dat alle ouders datgene doen dat zij het beste achten voor hun kind. Daarom bieden wij hun graag inzichten en handvatten om de opvoedtaken te verlichten en opvoedvaardigheden te ontwikkelen.

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.