ONS AANBOD

Hoogbegaafde kinderen hebben een intellectueel talent dat aandacht verdient.

Bij hoogbegaafde kinderen is het belangrijk zowel aandacht te hebben voor hun mentale weerbaarheid als voor de intelligentie

Tussenvoorziening

De Tussenvoorziening is een programma dat zich specifiek richt op hoogbegaafde kinderen die niet naar school willen of kunnen, de zogenaamde thuiszitters.

Hoogbegaafde thuiszitters kunnen op adem komen in de tussenvoorziening. Zij worden begeleid naar welbevinden en leren te leren.

Het programma is gestoeld op de volgende pijlers:

 • Herstellen van het welbevinden.
 • Werken aan zelfkennis.
 • Vaardigheden aanleren voor zelfhantering.
 • Vaardigheden aanleren in het zichzelf handhaven in een schoolse omgeving.
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van leerstijlen en vaardigheden.

Het programma kent drie onderdelen:

 • Groepsactiviteiten voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • Individuele activiteiten om zichzelf beter te hanteren en het aanleren van vaardigheden voor scholing en onderwijs.
 • Ouderondersteuning en -activiteiten.

Begeleidingsplan en Mentor

Ieder kind heeft een eigen mentor, die samen met de orthopedagoog het begeleidingsplan samenstelt, de ontwikkeling van het kind volgt en afstemt met de ouders en externe verwijzers.

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.

Ambulante Begeleiding en begeleiding in de school

De begeleiding aan huis en in de school is gericht op kinderen en jongeren waarvan het risico groot is dat zij afhaken op school en thuis komen te zitten.

Ambulante Begeleiding voorkomt thuiszitters!

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.

Schoolsupport

Een hoogbegaafde leerling leert anders, is creatief, heeft een ontdekkingsdrang en hyperfocus. Om tot volle potentieel te komen is het belangrijk dat zij hun talenten kunnen benutten.

Hoogbegaafdheid is meer dan intelligent zijn.

Hoe geef je hun voldoende aandacht, voorkom je dat zij gaan onderpresteren om zij zich niet voldoende uitgedaagd voelen en niet de juiste instrumenten weten te vinden om zich staande te kunnen houden in het onderwijs.

Vaak hanteren deze kinderen leerstijlen en -strategieën die niet passen bij het reguliere onderwijs. Belangrijk is dat zij gaan begrijpen dat zij een leermethode nodig hebben (leren) om niet alleen te begrijpen, maar ook om te kennen.

Herken je dit?

Ben je leerkracht of intern begeleider en heb je de uitdaging van een hoogbegaafd kind dat maar niet wil presteren? Of heb je het vermoeden dat een kind hoogbegaafd is?

Wij kennen de worsteling waarin je op zoek bent naar instrumenten en middelen om deze bijzondere kinderen de juiste ondersteuning en een passend onderwijsaanbod te bieden.

Wij kunnen je daarbij helpen!

Op basis van een algemene vraag of een specifieke casus bieden wij het volgende:

 • Een casus en adviesgesprek voor de leerkracht en/of de intern begeleider.
 • Observatie in de klas.
 • IQ-test en persoonlijkheidsonderzoek.
 • Scholing van het team.
 • Supervisie van (plus)leerkrachten.

Wil je meer hierover weten of heb je een casus?

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat [hier: link naar contactformulier] jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.

Opvoedondersteuning

Je weet al vanaf de geboorte dat jouw kind bijzonder is.

Dat uitspreken naar de omgeving is moeilijk en vaak beladen. Je wilt het graag goed doen, maar iedere poging leidt tot meer frustratie en onbegrip.

Jouw kind is niet ziek, maar er is toch iets. Herken je de volgende kenmerken?

 • Jouw kind vindt moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten?
 • Jouw kind heeft een gebrek aan motivatie en is somber?
 • Jouw kind vraagt steeds negatieve aandacht?
 • Jouw kind leeft in een eigen wereld, kan beter, maar laat ondermaatse prestaties zien?

Maar je weet dat jouw kind:

 • Slim is en een onbedwingbare nieuwsgierigheid heeft.
 • Creatief is en buiten de standaard kaders kan denken.
 • Een enorm doorzettingsvermogen heeft, omdat het niet rust totdat deze het gewenste antwoord weet.
 • Altijd een verstandelijke ontwikkelvoorsprong op andere kinderen heeft gehad.

Herken je deze eigenschappen nu niet meer? Is jouw kind misschien hoogbegaafd en heb je zorgen over de persoonlijke ontwikkeling?      

Wij bieden een uitgebreid programma voor opvoedondersteuning voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Jaarlijks stellen wij een nieuw programma samen van verschillende workshops. Daarnaast kun je kiezen voor een individueel coachingsgesprek met een gedragskundige.

Wij versterken de rol van ouders.

Wij geloven dat alle ouders datgene doen dat zij het beste achten voor hun kind. Daarom bieden wij hun graag inzichten en handvatten om de opvoedtaken te verlichten en opvoedvaardigheden te ontwikkelen.

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.