Professional Community

Professionals

STEQ is een organisatie van professionals die over specialistische opvoedkundige (pedagogische) kennis, ervaring en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid beschikken.

Ons fundamentele uitgangspunt is dat alle kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en mogen meedoen.

Wij bieden reguliere en specialistische jeugdzorg op het gebied van (proces)diagnostiek, individuele-, groepsbehandeling en -begeleiding in een omgeving met ontwikkelingsgelijken.Wij organiseren jaarlijks activiteiten tijdens welke hoogbegaafde kinderen en jongeren kennis kunnen maken met gelijkgestemden, uitgedaagd worden om deel te nemen aan activiteiten die verrijkend en inspirerend zijn.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit orthopedagogen, haptotherapeuten, kindercoaches, speltherapeuten, psychomotore therapeuten, begeleiders en mentoren.

Onze missie
Wij geloven in de inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht diens achtergrond, talent en intellectueel vermogen een volwaardige plek heeft. Wij zijn gidsen voor begaafde jonge mensen die de aansluiting moeilijk kunnen vinden.

Onze visie
De inclusieve samenleving kent inclusieve scholen. Wij hebben ons doel bereikt wanneer begaafde kinderen en jongeren mogen zijn wie zij willen zijn; vanuit hun kracht, creativiteit en uniciteit en wanneer iedere school de intellectuele diversiteit van haar leerlingen en studenten in alle echtheid ziet, stimuleert en activeert en dus de inclusieve scholing een feit is.


Alles doen wij met:
• Aandacht; het zien van de ander is het succes van de groei.
• Deskundigheid; wij zijn adequaat opgeleid en getraind.
• Enthousiasme; iedere dag hebben wij weer plezier en geven wij plezier aan degenen voor wie wij het doen.
• Samenwerking; alleen samen kunnen wij een netwerk voor opvang en begeleiding ontwikkelen.

Community

Onze sociaal en intellectueel gecompliceerde samenleving heeft baat bij geïnspireerde, gemotiveerde en betrokken mensen. De generatie van morgen gidsen, uitdagen en stimuleren is ons doel!


Wil je onderdeel zijn van onze community, wees dan welkom als:
• Professional; voor de dagelijkse zorg- en dienstverlening.
• Vrijwilliger; voor de ondersteuning tijdens onze activiteiten.
• Sponsor; helpt ons onze activiteiten mogelijk te maken.
• Ambassadeur; vertelt ons verhaal, draagt ons een warm hart toe.

    Open Sollicitatie
    Mag altijd via info@steq.nl