Professional Community

Bevlogen professionals voor hoogbegaafde kinderen en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben.

Wij zijn een organisatie voor professionals die over de opvoedkundige (pedagogische) kennis, ervaring en expertise beschikken om hoogbegaafde kinderen en jongeren op weg te helpen.

Ieder kind is ok, verdient vertrouwen en een positieve benadering.

Dat het gedrag weleens onhandig is kan…, maar daar kunnen wij bij helpen.

Wij bieden reguliere en specialistische jeugdzorg op het gebied van (proces)diagnostiek, individuele-, groepsbehandeling en -begeleiding in een omgeving met ontwikkelingsgelijken.

Wij organiseren activiteiten tijdens welke hoogbegaafde kinderen en jongeren kennis kunnen maken met gelijkgestemden, uitgedaagd worden om deel te nemen aan activiteiten die verrijkend en inspirerend zijn.

Ons multidisciplinaire team bestaat onder meer uit gedragskundigen (o.a. orthopedagogen), haptotherapeuten, ergotherapeuten, kindercoaches, speltherapeuten, psychomotore therapeuten, ambulant begeleiders en mentoren.

Onze missie

Wij geloven in de inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht diens achtergrond, talent en intellectueel vermogen een volwaardige plek heeft. Wij zijn gidsen voor begaafde jonge mensen die de aansluiting moeilijk kunnen vinden.

Onze visie

De inclusieve samenleving kent inclusieve scholen. Wij hebben ons doel bereikt wanneer begaafde kinderen en jongeren mogen zijn wie zij willen zijn; vanuit hun kracht, creativiteit en uniciteit en wanneer iedere school de intellectuele diversiteit van haar leerlingen en studenten in alle echtheid ziet, stimuleert en activeert en dus de inclusieve scholing een feit is.

Wij zijn gidsen voor intellectueel talent!

Alles doen wij:

  • Met aandacht; het zien van de ander is het succes van de groei.
  • Met deskundigheid; wij zijn adequaat opgeleid en getraind.
  • Met enthousiasme; iedere dag hebben wij weer plezier en geven wij plezier aan degenen voor wie wij het doen.
  • Samen; alleen in samenwerking kunnen wij een netwerk voor opvang en begeleiding ontwikkelen.
  • Authentiek; wij vertrekken vanuit kwetsbaarheid en openheid, authenticiteit is een voorwaarde.

Onze sociaal en intellectueel gecompliceerde samenleving heeft baat bij geïnspireerde, gemotiveerde en betrokken mensen.

Wil je onderdeel zijn van onze community, wees dan welkom als:

  • Professional; voor de dagelijkse zorg- en dienstverlening.
  • Vrijwilliger; voor de ondersteuning tijdens onze activiteiten.
  • Sponsor; helpt ons onze activiteiten mogelijk te maken.
  • Ambassadeur; vertelt ons verhaal, draagt ons een warm hart toe.

De generatie van morgen gidsen, uitdagen en stimuleren is ons doel!

CONTACTFORMULER COMMUNITY

DATUM
NAAM
TELEFOONNUMMER
EMAILADRES
TOELICHTING
OVERIG

OPEN SOLLICITATIE

Mag altijd via info@steq.nl