VOOR GEMEENTEN

Wij bieden een oplossing voor Thuiszitters.

Thuiszitters

Kinderen tussen 6 en 12 jaar die niet naar school gaan. Daar is een reden voor. Hoogbegaafde kinderen, zitten vaker dan gemiddeld thuis. Hun potentieel gaat verloren omdat zij niet worden herkend in hun intellect en eigenheid.

Wat is hoogbegaafdheid?

Meer dan intelligent zijn, kan een hoogbegaafd talent zijn. Net als ieder ander heeft dit talent ook aandacht nodig. Hoogbegaafden hebben naast het intellectueel talent kenmerken die in combinatie met de intelligentie voor persoonlijke uitdagingen zorgen.

Naast een bovengemiddeld IQ kenmerkt een hoogbegaafde zich door perfectionisme, een duidelijk rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit, een kritische instelling en autonomie

De persoonlijkheidskenmerken kunnen de intelligentie overschaduwen waardoor een getalenteerd kind niet tot volle bloei komt. In veel gevallen vertonen zij ongewenst gedrag, waardoor het kind niet wordt gezien in zijn potentie. Het gevolg kan zijn onderpresteren, schooluitval (schooltrauma) en thuiszitten.

Welzijn en zin zijn belangrijk. Wij realiseren duurzame resultaten die uitval in de toekomst te voorkomen.

Wij bieden:

 • Een tussenvoorziening voor thuiszitters primair onderwijs.
 • Ambulante begeleiding voor jongeren uit het voortgezet onderwijs.
 • Opvoedondersteuning voor ouders.
 • Workshops voor medewerkers in het sociale werkveld.
 • Workshops en advies voor scholen.

ONS TEAM

STEQ staat voor specialistische opvoedkundige (pedagogische) kennis, ervaring en expertise. Wij helpen deze kwetsbare kinderen graag op weg.

Ieder kind is ok!

Onze specialistische jeugdzorg omvat (proces)diagnostiek, individuele-, groepsbehandeling en -begeleiding in een omgeving met ontwikkelingsgelijken.

Ons multidisciplinaire team bestaat onder meer uit orthopedagogen, haptotherapeuten, kindercoaches, speltherapeuten, psychomotore therapeuten, (gezins-)begeleiders en mentoren. Regelmatig werken wij samen met externe behandelaars.

FINANCIERING

Onze zorg- en dienstverlening wordt op verschillende manieren bekostigd, namelijk:

 • Door middel van budgetten uit de Jeugdwet
 • Door middel van het Persoonsgebonden Budget, PGB.
 • Uit het budget passend onderwijs van de scholen.
 • Fondsen, wij hebben een ANBI status
 • Particuliere inkoop.

AANMELDERS

Nieuwe cliënten kunnen aangemeld worden door:

 • Ouders
 • Scholen en samenwerkingsverbanden
 • Wijkteams
 • Huisartsen

Gratis telefonisch spreekuur

Heb je een vraag? Wil je met ons over jouw kind van gedachten wisselen? Dan zijn wij altijd bereikbaar. Laat jouw naam en telefoonnummer achter en wij bellen terug.