ONZE DESKUNDIGHEID

Onze dienstverlening is gericht op hoogbegaafde kinderen tussen 6 en 18 jaar.

Wij zijn gespecialiseerd in de complexe ondersteuningsvraag die bij hoogbegaafde kinderen kan bestaan.

Meer dan intelligent zijn, kan een hoogbegaafd talent zijn. Net als ieder ander heeft dit talent ook aandacht nodig. Hoogbegaafden hebben naast het intellectueel talent kenmerken die in combinatie met de intelligentie voor persoonlijke uitdagingen zorgen.

Naast een bovengemiddeld IQ kenmerkt een hoogbegaafde zich door perfectionisme, een duidelijk rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit, een kritische instelling en autonomie.

De persoonlijkheidskenmerken kunnen de intelligentie overschaduwen waardoor een getalenteerd kind niet tot volle bloei komt. In veel gevallen vertonen zij ongewenst gedrag, waardoor het kind niet wordt gezien in zijn potentie. Het gevolg kan zijn internaliserend en externaliserend gedrag, onderpresteren, schooluitval (schooltrauma) en thuiszitten.

Voor opvoeders en scholen is het een uitdaging om deze kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Omdat men simpelweg vaak niet over de specialistische pedagogische expertise beschikt om de vraagstukken van deze doelgroep te doorgronden. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om deze kinderen en hun behoeften te kunnen herkennen en hen daarbij te helpen.