Verwijzers

STEQ biedt oplossingen voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren met een ondersteuningsvraag. Is er sprake van schooluitval of dreigt dat te gebeuren, dan denken wij graag met je mee. Samen met ons kan je werken aan oplossingen voor deze bijzondere jonge mensen in het kader van passend onderwijs eventueel in combinatie met jeugdzorg.

Voor Gemeente Voor Scholen Aanmelden